Projektiranje, geodezija, nadzori, vodenje investicij in tradicija.

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11

SI-8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 90 041 / 031 676 169

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: mitja.baskovic@region.si

DEJAVNOST PODJETJA

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

prostorska dokumentacija - URBANISTIČNA

programi opremljanja stavbnih zemljišč 

projektna in ostala dokumentacija 

 • idejna zasnova (IDZ) in idejni projekt (IDP) 
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – novogradnje, legalizacije
 • projekt za izvedbo (PZI) 
 • projekt izvedenih del (PID) 
 • navodila za obratovanja in vzdrževanja (POV) 
 • projekt za vpis v uradne evidence 

investicijska dokumentacija 

 • dokument identifikacije investicijskega projekta 
 • predinvesticijsko zasnovo 
 • investicijski program

študija izvedljivosti 

izvajanje geodetskih inženirsko-tehničnih meritev, opazovanj in drugo 

 • Geodetski načrt
  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije
  • geodetski načrt za graditev objekta
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča
  • geodetski načrt za pripravo urbanistične dokumentacije
  • topografska izmera in reambulacija
 • Zemljiški kataster
  • ureditev meje, označitev meje, obnova meje, izravnava meje
  • parcelacija (združitev in delitev parcele)
  • ugotavljanje dejanske rabe zemljišč
  • sprememba vrste rabe zemljišča
  • zakoličba objektov
  • določitev zemljišča pod stavbo
  • odmera dolžinskih objektov
 • Kataster stavb
  • elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster  stavb
  • elaborat za spremembo podatkov katastra stavb
  • izdelava etažnega načrta
  • vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
 • Kataster gospodarske javne infrastrukture
  • vris omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture
  • izmere komunalnih vodov in naprav
  • nastavitev in vzdrževanje katastra GJI
 • Ostalo:
  • svetovanja na področju geodetskih storitev in meritev

 

SVETOVALNE STORITVE NA PODROČJU:

 • prostorsko načrtovanje, projektiranja, geodezije, investicij 

 

NADZORI:

 • gradbeni in projektantski nadzor 

 

PODROČJA DELOVANJA / STRANKE

 • fizične osebe: dokumentacija za potrebe izgradnje in legalizacije stanovanjskih objektov, vinskih kleti, poslovnih objektov; geodetske meritve, prostorska dokumentacija; projektiranje zunanje ureditve in izdelava načrtov notranje opreme
 • pravne osebe: dokumentacija za potrebe gradnje poslovnih objektov, poslovnih prostorov, obrtnih delavnic; prostorska dokumentacija, investicijska dokumentacija; prostorska dokumentacija, projektiranje zunanje ureditve in izdelava načrtov notranje opreme
 • lokalne skupnosti in lokalne gospodarske javne službe: prostorska dokumentacija, programi opremljanja zemljišč za gradnjo, dokumentacija za potrebe izgradnje vodovodov, cest, kanalizacij, čistilnih naprav, gradbeni in projektantski nadzori, investicijska dokumentacija … 

 

STROKOVNO
SVETOVANJE

Izvajamo strokovno svetovanje pri izdelavi prostorskih aktov in posameznih faz projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte in gradbeno inženirske objekte.

PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).

INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija določa investicijske namere z izbiro optimalne variante z vidika izpolnjevanja ekonomskih, finančnih, terminskih, tehnično-tehnoloških, lokacijskih in kadrovskih ciljev projekta.

Ne veste kako bi se lotili projekta? Mi imamo rešitev za vas.

PROJEKTI, KI NAS ZAZNAMUJEJO

 • AKTUALNO

  Obveščamo vse, ki ste zainteresirani za najem poslovnih prostorov v mestu Brežice, da imamo za vas prostih še nekaj poslovnih prostorov-pisarn, od 15 do 60 m2 po 8-11 €/m2 (vsi stroški so vključeni).

  Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 031 422 665.

VPRAŠAJTE NAS

Ime in priimek
Please let us know your name.

Email
Please let us know your email address.

Telefon
Please write a subject for your message.

Sporočilo
Please let us know your message.

V sodelovanju tudi z:


GEMIS
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

RELIVE
Zdravje, fitnes
rekreacija

GEMIS NAUTIKA
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

BIORE
Bioresonanca, dietetika
refleksoterapija in še več.

KOP
Gradbeništvo, asfaltiranje
vzdrževanje in upravljanje stavb.

 

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 66 551 / 031 523 633

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: info@region.si 

© 2024 - Region d.o.o - Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija